beats by dre cheap

Kakvo je akademsko izučavanje PR u BiH: POČECI

Mjesta pesimizmu ne bi trebalo biti jer se stanje mijenja. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na odsjeku Žurnalistika, Odnosi sa javnostima se izučava kao jednosemestralni predmet na III godini od osnivanja odsjeka, te na Sarajevskom univerzitetu, na Fakultetu političkih nauka, u okviru trogodišnjeg studija žurnalistike, na četvrtom semestru.
Komunikološki fakultet u Banja Luci, prva samostalna i privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, u okviru studijskog programa komunikologije, nudi stručno usmjerenje Odnosi s javnošću, trogodišnji studij, kao redovni i vanredni studij.
Za razliku od njih na Ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini to se čini u sklopu marketing-mixa, a Ekonomski fakultet u Sarajevu, na svojoj zvaničnoj web stranici (čini se odgovorno) tvrdi da je prva obrazovna institucija u regionu sa posebnim odjelom za odnose s javnošću, dajući čak i poseban prostor na web stranici, iako ne navode ni kada je otvoren taj posebni odjel, niti pružaju ikakve podatke vezane za njegov rad. Pored toga, zbunjuje i to što odnosa sa javnošću nema u nastavnom planu i programu ni na jednoj godini ovog Fakulteta, ni po kojem planu i programu, niti starom niti po novom, ECTS baziranom konceptu studija („3+2”), zasnovanog na odredbama Bolonjske deklaracije. Pronalazimo ga tek na postdiplomskom studiju, smjer: Marketing, pod nazivom «Odnosi s javnošću i korporacijsko komuniciranje» i to kao jedan od 14 izbornih predmeta.
Što se tiče postdiplomksih studija iz odnosa sa javnostima, prvi u regionu je organizovan u Tuzli juna 2003. godine, na studijskom odsjeku Žurnalistika Filozofskog fakulteta u Tuzli, modul «Upravljanje odnosima s javnostima» (program). Potpisnik ovog bloga se nada da će koncem mjeseca juna/svibanj magistrirati. Inače, do sada je ovaj magistarski studij izveo četiri magistra:
Velizar Sredanović (odbrana) (Crna Gora);
Derviš Selhanović (odbrana)
(Crna Gora);
Željka Pejić (odbrana) (BiH) i
Ibrahim Kozlić (odbrana) (BiH).
(abstracti su na ovim stranicama)
“Sportska javnost i mediji u BiH” naziv je magistarskog rada što ga je na Odsjeku žurnalistike Filozofskog fakulteta u Tuzli, danas odbranio i stekao titulu magistra novinar RTV TK, Ibrahim Kozlić. Više donosi tuzlalive.ba
Riječ je o pionirskom radu u regionu i čestitam mu još jednom! :)

Public Relations (Паблик рилејшнc�)
http://pr.blogger.ba
19/05/2007 20:59