beats by dre cheap

KAMPANJA: 28. septembar – „Međunarodni dan slobode pristupa informacijama“

Referentna grupa Tuzla, mreža 95 nevladinih organizacija, već treću godinu zaredom organizuje kampanju povodom obilježavanja 28. septembra, „Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama“. Mnogi ne znaju da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1946. usvojila jednu od svojih prvih rezolucija, koja kaže: «Pravo na informaciju je osnovno ljudsko pravo i ...mjerilo svih prava kojima su se Ujedinjene nacije posvetile».
Upravo su 28. septembra 2002. godine na sastanku u Sofiji (Bugarska),
organizacije, članice Mreže predložile da 28. septembar bude nominovan kao Međunarodni dan slobode pristupa informacijama s ciljem simboliziranja globalnog pokreta za promociju prava na pristup informacijama.

Ako niste znali
prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama, koji se u FBiH primjenjuje od februara 2002.godine, svako lice, bez obzira na državljanstvo ima pravo da traži informaciju koja je u posjedu javnih organa. Pod informacijom se podrazumjeva svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj bez obzira na njegovu formu, karakteristike, datum njenog kreiranja ili način klasificiranja.

Procedura za dobijanje informacije je:
- Jednostavna – dostavite pismeni zahtjev sa vašim imenom i prezimenom, te jasan opis prirode i/ili sadržaja informacije koja se traži
- Kratkotrajna – javni organi moraju dostaviti informaciju najkasnije u roku od 15 dana
- Jeftina – do 10 kopija besplatno, svaki primjerak više po 0, 50 KM

Zahvaljujući Zakonu o slobodi pristupa informacijama građanin može reći javnim organima uprave:
„Informacija je naše pravo, a vaša obaveza!“
„Nisam dužan navesti razloge zašto su mi potrebne informacije“
„Postupite po proceduri!“


Referentna grupa Tuzla poziva građana da se uključe u kampanju 26.09. 2008. u 11.00 sati u centru grada i saznaju više o Zakonu o slobodi pristupa informacijama. Dobrodošli su i predstavnici svih medija.
Više u linku u komentarima.

Public Relations (Паблик рилејшнc�)
http://pr.blogger.ba
25/09/2008 22:12